Vilja 2.0

Ola Carlenhag & Annett Myhrman

VILJA 2.0 är en frivillig deltagarinsats som vänder sig till dig som är mellan 19-29 år, har Aktivitetsersättning via Försäkringskassan och bor i Eslöv, Höör eller Hörby kommun.

VILJA 2.0 är en insats där du kan du få hjälp att närma dig arbetsmarknaden, studier eller daglig verksamhet. Dina önskemål och tankar är viktiga och framförallt ska aktiviteterna anpassas till ett tempo som passar just dig. Exempel på vanliga aktiviteter är motiverande samtal, promenader för att bryta isolering, hjälp att kontakta vården, fika på stan, studiebesök och praktik. Praktikplatserna är noga utvalda för att du i trygg miljö ska kunna arbetsträna och processledaren från Vilja 2.0 kan vara med på arbetsplatsen för att ge dig stöd (Supported Employment). Kontakta din handläggare på Försäkringskassan och hör om du kan få en plats i insats Vilja 2.0!

Samarbetspartners

Försäkringskassan, Finsam MittSkåne, Region Skåne, Kommunerna Höör, Hörby & Eslöv och Arbetsförmedlingen. Finsam är finansiär och Eslövs kommun är projektägare.

 Projekttiden löper under perioden 2023-01-01 - 2025-12-31. Vi tar endast emot deltagare som bor i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner.

Insatsens syfte och mål

Syftet med Vilja är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet på vägen till självförsörjning.

 Målet är att genom att deltagaren har en meningsfull sysselsättning kopplad till sin aktivitetsersättning, stärka sina möjligheter att gå vidare till:

  • - Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedling
  • - Studier
  • - Daglig verksamhet

 Vidare ska insatsen resultera i ett så självständigt liv som möjligt för varje deltagare – detta kan innebära tydlig vårdplanering, beslut om insater från LSS, god man, förlängd studiegång, fortsatt utredning inom vården eller sjukersättning.

Målgrupp

Vilja 2.0 riktar sig till unga i åldrarna 19-29 med aktivitetsersättning som inte är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering och står utan sysselsättning/arbetsförberedande insatser.


Aktiviteter

Varje deltagare har en individuell planering med aktiviteter kopplade till sig.

Exempel på aktiviteter är:

  • - Arbetsträning/praktik
  • - Motiverande samtal
  • - Öva social förmåga (studiebesök, träna på att åka kollektivt, delta i samverkansmöten gällande den egna planeringen, gå bio, träna, delta i gruppaktivitet, etcetera).

Arbetssätt & Metoder

Verktyg och metoder som används är MI (Motiverande samtal), SE (Supported Employment) och Supported Education. Grunden för allt arbete med deltagaren är dock Case Management.

I processen har vi ett salutogent förhållningssätt, vi tittar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, det friska, och bygger vidare på dessa.

Kontakta oss

För mer information om projektet kontakta

Ola Carlenhag, projektledare

ola.carlenhag@forsakringskassan.se

010-118 58 60


 Annett Myhrman, processledare

annett.myhrman@eslov.se

0413-627 29