Vi som jobbar här

Annett Myhrman

Processledare, insats Vilja, Vilja 2.0

Telefon: 0413-627 29

E-post: annett.myhrman@eslov.se

Ola Carlenhag

Projektledare, insats Vilja 2.0

Telefon: 010-118 58 60

E-post: ola.carlenhag@forsakringskassan.se

Nenne Nilsson

Projektledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset

Telefon: 0721-90 42 70

E-post: nenne.nilsson@horby.se

Eva Liedholm

Processledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset

Tel: 0722-19 97 91

E-post: eva.liedholm@eslov.se

Jennie Feldt

Projektledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset


Telefon: 0415-175 58, 0708-84 38 60

E-post: jennie.feldt@svenskakyrkan.se

Marcus Laurin

Projektledare, insats Kultur på recept, KUR

Telefon: 0725-73 79 27

E-post: marcus.laurin@eslov.se

Camilla Samberg

Maria Sjöbeck

Förbundschef

Telefon: 0727-00 48 38

E-post: maria.sjobeck@finsammittskane.se

Styrelse
Finsam MittSkåne

Ordförande
Hanna Ershytt, Region Skåne (C) 
Vice Ordförande
Margareta Johansson, Höörs kommun (KD)
Ledamöter
Stefan Borg, Hörby kommun (SD)
Claus-Göran Wodlin, Eslövs kommun (M)
Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen
Cecilia Braun, Försäkringskassan
Ersättare
Ingrid Lennerwald, Region Skåne (S)
Agneta Nilsson, Eslövs kommun (S)
Kent Staaf, Höörs kommun (S)
Percy Hallquist, Hörby kommun (SPI)
VAKANT, Arbetsförmedlingen
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan