Vi som jobbar här

Jonny Wedin

Tf. Förbundschef 0727-00 48 38
jonny.wedin@finsammittskane.se

Camilla Samberg

Samverkansstrateg
TJÄNSTLEDIG

Karolina Bengtsdotter

Projektledare förstudie ESF+
0729-87 69 54
karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se

Annett Myhrman

Processledare, insats VILJA
0413-62729
annett.myhrman@finsammittskane.se

Karim Hermansson

Processledare, insats VILJA
0730-365897
karim.hermansson@finsammittskane.se

Styrelse
Finsam MittSkåne

Ordförande
Hanna Ershytt, Region Skåne (C) 
Vice Ordförande
Margareta Johansson, Höörs kommun (KD)
Ledamöter
Stefan Borg, Hörby kommun (SD)
Claus-Göran Wodlin, Eslövs kommun (M)
Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen
Cecilia Braun, Försäkringskassan
Ersättare
Ingrid Lennerwald, Region Skåne (S)
Agneta Nilsson, Eslövs kommun (S)
Kent Staaf, Höörs kommun (S)
Percy Hallquist, Hörby kommun (SPI)
VAKANT, Arbetsförmedlingen
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan