Vi som jobbar här

Annett Myhrman

Processledare, insats Vilja, Vilja 2.0

Telefon: 0413-627 29

E-post: annett.myhrman@eslov.se

Ola Carlenhag

Projektledare, insats Vilja 2.0

Telefon: 010-118 58 60

E-post: ola.carlenhag@forsakringskassan.se

Eric Larsson

Projektledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset

Telefon: 0721-90 42 70

E-post: eric.larsson@horby.se

Eva Liedholm

Processledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset

Tel: 0722-19 97 91

E-post: eva.liedholm@eslov.se

Jennie Feldt

Projektledare, insats Rehabiliteringscentralen Gröna Huset


Telefon: 0415-175 58, 0708-84 38 60

E-post: jennie.feldt@svenskakyrkan.se

Marcus Laurin

Projektledare, insats Kultur på recept, KUR

Telefon: 0725-73 79 27

E-post: marcus.laurin@eslov.se

Maja Grubelic

Projektledare, insats Kompetenlots

Telefon:

E-post: maja.grubelic@eslov.se

Filippa Goldring

Processledare, insats Kompetenlots

Telefon:

E-post: filippa.goldring@eslov.se

Maria Sjöbeck

Förbundschef

Telefon: 0727-00 48 38

E-post: maria.sjobeck@finsammittskane.se

Styrelse
Finsam MittSkåne

Ordförande
Camilla Kampf, Region Skåne (M)

Vice Ordförande
Christina Nilsson, Hörby Kommun (SD)

Ledamöter
vakant, Höörs Kommun (SD)
Agneta Nilsson, Eslövs Kommun
Admir Useinovsky, Arbetsförmedlingen
Cecilia Braun, Försäkringskassan

Ersättare
David Westlund, Region Skåne (S)
Tony Ekblad, Eslövs kommun (M)
Carl Malmqvist, Höörs kommun (Kd)
Mattias Jeppson, Hörby kommun (M)
vakant, Arbetsförmedlingen
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Medlemssamråd

Johan Svahnberg, Höörs Kommun
Johan Andersson, Eslövs Kommun
Anders Hansson, Hörby Kommun
Lisa Flinth, Region Skåne
Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen
Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan
Camilla Kampf, ordförande Finsam MittSkåne
Maria Sjöbeck, Förbundschef Finsam MittSkåne

Beredningsgruppen

Maria Persson, Hörby Kommun
vakant, Region Skåne
Kristina Svensson, Försäkringskassan
Karin Frank, Höörs Kommun
Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen
Örjan Lindström, Höörs Kommun
Karina Lindberg, Hörby Kommun
Edward Jensinger, Eslövs Kommun
Marie Skott, Eslövs Kommun