Möten & händelser 2024


Styrelsemöten

Inför varje styrelsemöte skickas kallelse ut till ledamöter och ersättare, protokoll publiceras på hemsidan.

Styrelsemöte 1
30/1

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 2
26/3

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 3
10/6

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 4
24/9

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

 Styrelsemöte 5
10/12

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Medlemssamråd

Medlemssamråd 1

Torsdag 11/4  kl 09.00-11.00Medlemssamråd 2

Torsdag 10/10  kl 09.00-11.00

Beredningsgruppsmöte

Beredningsgruppsmöte 1

Torsdag 18/1 kl 10.00-12.00

Beredningsgruppsmöte 2

Torsdag 14/3 kl 10.00-12.00

Beredningsgruppsmöte 3

Torsdag 14/5 kl 10.00-12.00

Beredningsgruppsmöte 4

Torsdag 12/9 kl 10.00-12.00

Beredningsgruppsmöte 5

Torsdag 21/11 kl 10.00-12.00