Möten & händelser 2022


Digital Slutkonferens Förstudie Fontänhus 25 maj

Styrelsemöten

Inför varje styrelsemöte skickas kallelse ut till ledamöter och ersättare, samt publiceras på hemsidan. Till följd av covid-19, hålls samtliga möten via Teams.

Styrelsemöte 1
25/3

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 2
22/4

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 3
17/6

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 4
30/9

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

 Styrelsemöte 5
23/11

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Mötesplan Finsam MittSkåne 2022