Möten & händelser 2022


frukostföreläsning 

Höstens andra frukostföreläsning 7/10 kl. 8:15 - 10:00

http://www.havelius.seLågaffektivt bemötande - ett icke-konfronterande förhållningssätt för att hantera problemskapande beteenden.

Axel Havelius, leg Psykolog från Havelius & Co kommer att ge oss kunskap i LAB (lågaffektivt bemötande). Har du några frågor inför föreläsningen som du vill ta upp medAxel - maila till Karim Hermansson

Frukostföreläsningar hösten 2022

4/11 Vad händer när det vänder?
Mats Trondman

Vi får möta Mats Trondman, professor i kultursociologi som kommer att föreläsa om möjlighetsstrukturer för livsframgång - med andra ord - Vad händer när det vänder?

9/12 Spelberoende

Idag räknas spel om pengar som en missbruksproblematik, jämte alkohol och droger. Hur kan man upptäcka personer med spelproblem, erbjuda information och vid behov, behandla?

Styrelsemöten

Inför varje styrelsemöte skickas kallelse ut till ledamöter och ersättare, samt publiceras på hemsidan. Till följd av covid-19, hålls samtliga möten via Teams.

Styrelsemöte 1
25/3

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 2
22/4

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 3
17/6

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 4
30/9

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

 Styrelsemöte 5
23/11

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Mötesplan Finsam MittSkåne 2022