Möten & händelser 2023


Styrelsemöten

Inför varje styrelsemöte skickas kallelse ut till ledamöter och ersättare, samt publiceras på hemsidan.

Styrelsemöte 1
24/3

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 2
26/4

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 3
16/6

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Styrelsemöte 4
29/9

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

 Styrelsemöte 5
22/11

Kallelse skickas ut 1 vecka innan mötet.

Arbetsutskottsmöte

AU 1

Torsdag 12/1  kl 13.00-15.00

AU 2

Fredag 10/2  kl 09.00-11.00

AU 3

Fredag 6/5 kl 09.00-11.00

AU 4

Fredag 2/6  kl 09.00-11.00

AU 5

Fredag 15/9  kl 09.00-11.00

AU 6

Fredag 8/11  kl 09.00-11.00

Medlemssamråd

Medlemssamråd 1

Fredag 21/4  kl 09.00-11.00Medlemssamråd 2

Fredag 13/10  kl 09.00-11.00

Beredningsgruppsmöte

Beredningsgruppsmöte 1

Torsdag 2/3 kl 15.00-16.00

Beredningsgruppsmöte 2

Torsdag 8/6 kl 13.00-15.00

Beredningsgruppsmöte 3

Torsdag 21/9 kl 13.00-15.00

Beredningsgruppsmöte 4

Torsdag 16/11 kl 13.00-15.00

Mötesplan Finsam MittSkåne 2023