AKTIV

AKTivitetsersättning med Individuell Vårdplan


Metodutvecklingsprojekt med långsiktigt mål att utarbeta ett hållbart, organiserat samarbete kring rehabiliterande insatser mellan Vuxenpsykiatriska kliniken Lund och Försäkringskassan Lund för unga vuxna som beviljas aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga så att deras behov blir tillgodosedda med större effektivitet. Detta ska leda till mer kvalitativa bedömningar där beslutsperiodens längd blir optimerad i förhållande till planeringen och som resulterar i att målgruppen kommer närmre ett arbete, studier eller praktik under tiden aktivitetsersättningen betalas ut.


Projektledarna!

Håkan Skillius, Lisbeth Dickman & Enikö Gaal Reichenberg

Samarbetspartners

Försäkringskassan, Region Skåne. Finsam Mittskåne, Finsam Sydväst och Finsam Lund är finansiärer och Region Skåne är projektägare.

 

Projekttid

Projekttiden löper under perioden 2023-02-13 - 2025-02-13.

 

Projektledare

Lisbeth Dickman, Enikö Gaal Reichenberg och Håkan Skillius