Aktivitetsstart

Hösten 2024    Våren 2025
  • Eslöv  v. 34    v. 3
  • Hörby   v. 40    v. 10
  • Höör  v. 46    v. 16     


Vad är det här för något spännande?

Våren 2022 genomfördes pilotprojektet ”Våga Kultur” i socialpsykiatrin i Eslövs kommun. Projektet finansierades av Finsam MittSkåne. Pilotprojektet startade 2022-04-04 och avslutades 2022-06-13. Sammanlagt träffades gruppen 8 gånger. Varje träff inleddes på Aktivitetshuset med fika och en lugn stund för att landa och samtala. Inom socialpsykiatrin finns en grupp individer som har svårt att ta sig ut från sina hem och bli aktiva samhällsmedborgare. Detta beror framför allt på att de har olika typer av psykisk ohälsa såsom social fobi, depression eller andra typer av tillstånd som gör att de blir begränsade i sina liv. Arbetsgruppens ambition med pilotprojektet Våga Kultur var att fokus skulle vara på medskapande och tillgänglighet, detta för att deltagarna skulle få inspiration att hitta sin egen kreativitet och för att visa vilket utbud av kultur som finns i Eslöv. Att fokusera på Eslövs lokala kulturutbud var viktigt eftersom det för många av individerna i målgruppen är en för hög tröskel att ta sig till de större städerna för att få kulturupplevelser. Visionen med Våga Kultur är att målgruppen, på lång sikt, ska bryta isolering och närma sig andra åtgärder som leder till utbildning och/eller arbete. Våga Kultur är en del i individens möjlighet till stegförflyttning.


En social remiss

Kultur på recept faller under kategorin ”sociala remisser”, vilket är ett sätt att göra det möjligt för läkare, sjuksköterskor, psykologer och andra yrkesverksamma inom primärvården att hänvisa människor till aktiviteter utanför sjukvården

 Sociala remisser kan förstås som en insats som kopplar människor till olika aktiviteter i sin närmiljö för att lindra sociala problem och hälsoproblem samt för att förbättra det psykosociala välbefinnandet

 Sociala remisser strävar efter att ta hänsyn till individens behov på ett holistiskt sätt.

Varför kultur på recept?

Den internationella forskningen på kultur på recept visar ett förbättrat mående hos deltagarna, såväl psykiskt och fysiskt, när det gäller flera parametrar:

•                       ökad energinivå

•                       förstärkt självkänsla

•                       förbättrade sociala färdigheter och relationer

•                       förhöjd nivå av motivation

·                       bättre förståelse för sina egna behov

Andra studier visar att personer med psykisk ohälsa blir hjälpta av att få konkret stöd i att ta del av olika kulturupplevelser ute i samhället. Forskningen visar också att det kan vara en katalysator för att komma vidare i livet.

Informationen är hämtad från Anita Jensen, kultur och hälsostrateg, Region Skåne.


För vem?

Kultur på recept i Mittskåne är en rehabiliterande insats som riktar sig till personer som är boende i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby och som har en möjlighet att göra en stegförflyttning mot arbete/studier eller annan insats.

Vill du veta mer?

Kontakta Projektledare Marcus Laurin

E-post: marcus.laurin@eslov.se
Telefon: 0725-737 927Är du rehabkoordinator?

Då kan du ladda ner mer information här eller kontakta projektledaren!