Gröna Huset -
rehabiliteringscentralen

Gröna huset – en plats för växande och för personlig utveckling! Vi vänder oss till människor som av olika skäl behöver stöd ut i arbete, studier eller kontakt med vården.


Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Hörby, Höörs och Eslövs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Hörby församling. Finsam är finansiär och Hörby kommun är projektägare.

Insatsens syfte och mål

Deltagarna i projektet kommer att erbjudas samlat stöd och hjälp i syfte att få sina förutsättningar för arbete bedömda samt få stöd i att nå självförsörjning via arbete, studier eller sjukersättning. Rehabiliteringen planeras individuellt i samråd med deltagaren. 

Projekttid för deltagare är 2023-03-01-2025-10-31. Tiden för enskilda deltagare är max 1 år med 3 månaders intervaller. Projektet tar emot maximalt 22 deltagare samtidigt fördelat på de olika parterna. Vi tar endast emot deltagare som bor i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner.

Målgrupp

  • Indvider som av Arbetsförmedlingen bedöms vara i behov av rehabiliterande åtgärder och/eller arbetsträning
  • Individer utan SGI med långvarigt försörjningsstöd
  • Sjukskrivna individer som uppbär försörjningsstöd
  • Individer som är sjukskrivna och uppbär sjukpenning och som behöver stöd i sin rehabilitering
  • Individer som uppbär aktivitetsersättning

Aktiviteter

I Gröna huset finns plats för olika aktiviteter såsom ateljé, plats för snickeri och sömnad, kök, uteaktiviteter inom odling, park, trädgård och friskvård.
Vi erbjuder bland annat följande:

·       Socialt sammanhang och trevlig samvaro
·       Motiverande och existentiella samtal
·       Coachning mot arbetsträning och praktik
·       Vägledning till arbete och studier
·       Kontakt med arbetsgivare
·       Friskvård i olika former, individuellt/grupp, såväl utom- som inomhus
·       Föreläsningar, till exempel inom ekonomi, hälsa och kultur
·       Datakunskap
·       Studiebesök
·       Arbetsplatsbesök
·       Kreativt skapande
·       Andra intressanta aktiviteter utifrån önskemål

Här finns vi!

 
Gröna huset rehabiliteringscentralen

Ringsjövägen 1, Hörby

 

För mer info kontakta oss!

För mer information om projektet kontakta

Eric Larsson, projektledare

eric.larsson@horby.se

0721-90 42 70


 Eva Liedholm, processledare

eva.liedholm@eslov.se

0722 -19 97 91


 Jennie Feldt, projektledare

Jennie.feldt@svenskakyrkan.se

0415-175 58, 0708-84 38 60

Galleri