Har du en god idé?

Vilka kan söka medel från Samordningsförbundet?

Samordningsförbundet finansierar insatser inom MittSkåne (Eslöv, Höör och Hörby) som sker i samverkan mellan minst två medlemsparter. Insatserna ska syfta till att deltagare ska få, eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta och bli självförsörjande. Insatserna kan ske på individuell eller strukturell nivå. Läs mer  i dokumenten längst ner på sidan.

Dokument kring ansökan

Ansökningshandlingar

Instruktioner för ansökan

Utvärderingspolicy